Oční vady

Přehled očních vad

Krátkozrakost - Co je krátkozrakost (Myopie)

Krátkozrakost (Myopie), zhorčené vidění do dálky a dobré vidění do blízka. Světelné paprsky se sbíhají před sítnicí. Ke korekci se používají rozptylky, minusová skla.

Postihuje asi 30 procent obyvatelstva. Výjimečně vzniká v útlém dětství. Nejčastěji se objevuje ve školních letech a postupně narůstá až do časné dospělosti, kdy se vývoj většinou zcela nebo téměř zastaví.

Při myopii ostrý obrázek okolí dopadá před sítnici. Na sítnici se paprsky již opět rozbíhají, a proto je obraz na sítnici rozostřený. Příčinou je příliš dlouhé oko nebo příliš silná lomivost optického systému oka, která zalomí paprsky více než je třeba a ty se soustředí v místě před sítnicí.

Pacient trpící myopií vidí špatně na dálku, ale dobře na blízko. Vzdálenost, na kterou myop ostře vidí je tím kratší, čím je myopie vyšší.

KrátkozrakostCharakteristické příznaky
Mhouříte oči, abyste jasně viděli do dálky? Míjíte své přátele na ulici, aniž byste je poznali? Píše Vaše dítě s nosem nalepeným na sešit? Pokud ano, jedná se o první příznaky myopie. Rodiče si většinou všimnou, že dítě mhouří oči, když chce vidět předměty v dálce. Učitelé mohou zjistit, že dítě ze zadních lavic nesleduje pozorně učivo, neboť nevidí dobře na tabuli. Dítě může být omylem nařčeno z nesoustředěnosti a posláno k psychologovi, proto je při nepozornosti třeba myslet i na tuto dioptrickou vadu, obzvláště když rodiče jsou krátkozrací.

Jaké jsou možnosti korekce?
Krátkozrakost se obvykle napravuje rozptylným (minusovým) brýlovým sklem nebo kontaktní čočkou, které upravují průběh paprsků tak, aby se znovu setkaly na sítnici.Tím se usnadní akomodace a zabrání se tak únavě očí a bolestem hlavy. Krátkozrakost je lehká do 3 dioptrií, střední do 7 dioptrií a vysoká nad 7 dioptrií. U lidí s vysokou krátkozrakostí někdy dochází ke ztenčování sítnice a je u nich vyšší riziko vzniku trhlin v sítnici a riziko vzniku odchlípení sítnice.Tato rizikovější krátkozrakost se označuje jako degenerativní krátkozrakost.

Astigmatismus - Co je astigmatismus

Astigmatismus - tato porucha je dána nepravidelným zakřivením rohovky. Příčinou může být úraz, pooperační, nebo je vrozený. Korekce je cylindrickými skly, které mají svoji dioptrickou hodnotu a osu.

Astigmatismus (tzv. cylindrická oční vada) je refrakční vada, způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici. Vyskytuje se také často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Rozostřené vidění                         Normální vidění
Rozostřené vidění   Normální vidění

 

V tomto případě nemá rohovka pravidelný kulový tvar, ale je v jedné ose nebo v obou dvou více či méně zakřivená. Tudíž místo toho, aby se mohly paprsky světla ze všech směrů spojit do jednoho ohniska na sítnici (v ideálním případě bodu), vzájemně se míjí a na sítnici se potom projeví jako různě velké a zakřivené plošky.

Tato vada se koriguje torickými (toroidními) čočkami. Jsou to cylindrické čočky, které lomí světlo v jedné ose jinak než ve druhé, a tím vyrovnají nepravidelnost rohovky; mohou být vyrobeny ze skla nebo ve tvaru kontaktních čoček.

Více informací o této oční vadě naleznete na stránkách Astigmatismus.

Vetchozrakost - Co je vetchozrakost (Presbyopie)

Presbyopie - nastává po 40. roce , kdy oko není postupně schopno zaostřit na čtení. Prodlužuje se čtecí vzdálenost. Je to dáno změnami pružnosti čočky, která se již nedokáže vyklenout jako dříve. Koriguje se skly do blízka, nebo nitroočními čočkami.

Presbyopie

 

Presbyopie neboli vetchozrakost je porucha akomodace a neschopnost vidět ostře blízké předměty. Patří mezi přirozený proces stárnutí a objevuje se obvykle po 40 roce věku. Léčba presbyopie již není omezena jen na brýle, ale lze ji odstranit pomocí laserového zákroku, operační implantací multifokální nitrooční čočky PRELEX nebo konduktivní keratoplastikou

Šedý zákal - Co je šedý zákal (Katarakta)

Jak dnešní zdokonalené chirurgické léčení šedého zákalu může změnit Váš pohled na svět.

Když Vám lékař řekne, že máte šedý zákal (kataraktu), který by se měl operativně odstranit, může Vás to vylekat a vyvolat starosti. Až se však seznámíte s tím, co šedý zákal je, jakým způsobem ho lze odstranit, a především, jaký neocenitelný užitek Vám operace šedého zákalu přinese, budete si přát, aby k ní došlo co nejdříve.

zdravé oko (vlevo) a katarakta (vpravo)
 

Co vlastně je katarakta?
Jednoduše řečeno katarakta "zkalení" je čočky v oku.
Čočka je umístěná hned za duhovkou.
Funguje tak, že zachycuje obrazy viděného, zaostřuje světla, barvy a tvary předmětů zobrazujících se na sítnici. Sítnice dále vysílá obrazy do mozku. Čočka se může zkalit natolik, že nepropouští světlo s obrazy k sítnici, a proto se ostré obrazy vnímají zastřeně. To je příčina, proč brýle nebo kontakní čočky, které dosud pomáhaly při čtení nebo při pohledu do dálky, již nepomáhají.
V 90 % případů je zákal způsoben přirozeným procesem stárnutí.
Katarakta není "filmem", který překrývá oko. Neodstraní ji dieta, ani lasery.
Více informací o této oční vadě naleznete na stránkách Operace šedého zákalu.

Nejlepší způsob, jak léčit šedý zákal, je odstranit zkalenou čočku a nahradit ji novou. 

Operace katarakty je jedním z nejbezpečnějších a nejúspěšnějších výkonů. Více informací naleznete v sekci Léčba šedého zákalu.

Dalekozrakost - Co je dalekozrakost (Hypermetropie)

Hypermetropie je optická vada zraku (refrakční vada), při které je oko příliš krátké nebo lomivost optické soustavy oka je příliš slabá. Zkrácení bulbu o 1 mm představuje dioptrickou vadu +3 D.

Aby rovnoběžné paprsky světla, přicházející do oka, dopadaly po průchodu jeho optickou soustavou přesně do místa nejostřejšího vidění na sítnici, musí být v oku zachován správný poměr jeho délky a síly optické soustavy. Je-li oko příliš krátké, dopadají zaostřené sbíhající se paprsky za sítnici, na níž pak vzniká zamlžený či nezřetelný obraz.

 

      hypermetropie                                         korekce brýlovou spojkou

 

Zdroj: obrázky i text z www.mojeoci.cz

↑ nahoru