Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v  internetovém obchodě http://www.proficocky.cz/ Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu: ALENSA, s.r.o., Stružky 1326/6, 198 00 PRAHA 9 Kyje, IČ: 27179681, DIČ: CZ27179681; sídlo provozovny: ALENSA, s.r.o., Jarošovská 1278/II, 37701 Jindřichův Hradec. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a  zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s  těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřební zboží (zboží) – je zboží koupené spotřebitelem.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno emailem. Na tyto obchodní a  reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i  v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a  kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a  případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a  reprodukce kupujícím.

Dodání zboží

Skladové zboží expedujeme týž den, a to u objednávek přijatých do 14:00 nebo 15:00 (podle zvoleného způsobu dodání).

Zboží, které není skladem, má svou individuální dobu dodání. U běžných kontaktních čoček a roztoků trvá doba dodání na naši provozovnu 1-2 dny. U speciálních kontaktních čoček, jako jsou například torické či multifokální, může doba dodání být 2 až 3 týdny.

Osobní odběr

Pobočky v rámci České republiky

Pobočky po České republice jsou smluvními pobočky pod projektem Zásilkovna.cz. Přeposlání zboží na pobočky trvá 1 pracovní den. Zboží je si možné vyzvednout až po obdržení SMS zprávy nebo emailu, kde obdržíte heslo pro vyzvednutí zásilky. Na těchto pobočkách není možné zboží reklamovat, vracet, ani dokupovat další produkty.

Česká pošta

U objednávek nad 1600 Kč vč. DPH je doprava Českou poštou ZDARMA, jinak je účtováno přepravné 89 Kč.

98% záruka dodání do druhého dne od odeslání zboží, po celé ČR.

Pokud nebudete zastiženi doručovatelem, bude zásilka uložena na Vaší poště po dobu maximálně 7 dnů.

O expedici Vaší zásilky Vás budeme informovat emailem, v němž naleznete možnost sledovat Vaši zásilku.

Objednávky u skladového zboží přijaté do 15:00 obdržíte Českou poštou již následující den po celé ČR.

Kurýrní služba IN TIME

Zboží vám bude doručeno expresní kurýrní službou přímo na Vámi určenou adresu. Při objednávce do 15:00 Vám bude zásilka doručena následující pracovní den. Předpokladem dodání do druhého dne je zboží skladem, pokud je nutné Vaše zboží přepravit z externího skladu, doba dodání se o jeden den prodlouží.

Proč je expresní kurýrní služba výhodná?

1. Platíte o 20Kč méně za dopravné oproti České poště.
2. Prostřednictvím chytré sms jste informováni od prvního předání zásilky přepravci, až po informaci o plánovaném časovém rozmezí, ve kterém bude zásilka doručována.
3. Nevyhovuje-li Vám termín doručení, dohodnete se s kurýrem telefonicky na jiném. Nezastihne-li vás kurýr na telefonu, opětovně vám zásilku zkusí doručit následující den.

V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme o jeho odeslání, zasíláme Vám také číslo balíku a odkaz pro jeho sledování (Trace In Time) Pokud zásilku nevyzvednete a budeme ji opakovaně doručovat, je započítáno dopravné 69 Kč.

Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Záruka vrácení peněz

U nás nic neriskujete. Máte možnost v souladu s §53 odst. 7  občanského zákoníku vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Způsob kompenzace si samozřejmě můžete zvolit, a to buď vrácení peněz - bankovní převod, poštovní poukázka nebo výměnu za jiné zboží. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 • Doporučujeme, aby zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o  koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zbožím, které podléhá rychlé zkáze, jsou myšleny např. kontaktní čočky, u kterých je porušen ochranný obal,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v  těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy. Vždy je třeba připojit dopis s popisem vady, kopii kupního dokladu (nebo jiný doklad prokazující, že jste zboží skutečně koupili od nás) a  kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Veškeré reklamace vyřizujeme nejdéle ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Případné reklamace, které chcete projednat OSOBNĚ, prosím uplatňujte na adrese naší provozovny: ALENSA, s.r.o., Jarošovská 1278/II, 37701 Jindřichův Hradec.

Reklamace poslané ČESKOU POŠTOU prosím adresujte na: Jarošovská 1278/II, 37701 Jindřichův Hradec

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

Nároky spotřebitele ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a  bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a  nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v  jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle Zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a  Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v  souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě podání objednávky nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s  Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

↑ nahoru